Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka w kwietniu 2021r. rozpoczęło działania w ramach projektu „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych Amazonek” realizowanego na zlecenie PFRON w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie:

1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Termin realizacji Projektu – od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.

Projekt jest realizowany w Ośrodku Terapii Amazonek prowadzonym przez Stowarzyszenie.

W ramach projektu prowadzone są następujące działania:

  • rehabilitacja indywidualna,
  • indywidualne wsparcie psychologiczne,
  • konsultacje dietetyczne,
  • grupowa rehabilitacja ruchowa,
  • warsztaty psychologiczne.

Dla każdego uczestnika zostanie opracowany Indywidualny Plan Działań.

Do udziału w zajęciach w latach 2021-2022 zakwalifikowano grupę 20 dorosłych, niepełnosprawnych kobiet, u których zdiagnozowano raka piersi. Są to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które mają utrudnione samodzielne funkcjonowanie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON. 

 

                                                                                            Zarząd Suwalskiego  

                                                                                                Stowarzyszenia Amazonka

 

Suwałki 01.04.2021  

ZGŁOŚ  SIĘ  DO  NAS

 RAZEM  ŁATWIEJ  POKONAĆ  CHOROBĘ

 

„Bardzo mi przykro. Ma, pani, raka.” To sformułowanie, którego żadna z nas nie chce usłyszeć z ust lekarza. Niesie ze sobą strach ból i łzy – nie jest to jednak wyrok ostateczny, od którego nie ma odwołania.

Suwalskie Amazonki powstały w 1999 roku i od tamtego czasu stoją u boku pań i ich najbliższych, zarówno w trakcie jak i po chorobie. Nie ograniczamy się tylko do wsparcia duchowego. Proponujemy konkretne działania przywracające sprawność fizyczną i psychiczną.

 Obecnie nasze stowarzyszenie zrzesza na stałe ponad 50 kobiet, którym udało się nie tylko dzielnie walczyć z chorobą, ale wygrać i pomimo przeciwności losu, wciąż nieustraszenie brnąć przez życie. A co najważniejsze – robić to z uśmiechem i nie czuć się przy tym samotnie.

 

 Zapraszamy na: 

- regularne zajęcia rehabilitacyjne

- drenaże limfatyczne

- zajęcia z psychologiem

- rozmowy z lekarzami i dietetykiem

- spotkania i wyjazdy integracyjne

 

Dzięki uprzejmości sponsorów w naszym klubie większość zajęć i spotkań jest bezpłatna. Wystarczy opłacać symboliczną składkę roczną.

 

 

 

 

SUWALSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONKA (KRS: 0000063469, NIP: 8441944740, REGON: 790745060)