KOMPLEKSOWA REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r., jest projektem wieloletnim i obejmuje trzy okresy realizacji:

I okres realizacji: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

II okres realizacji: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

III okres realizacji: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Celem projektu jest podejmowanie działań wspomagających funkcjonowanie 60 niepełnosprawnych kobiet poprzez umożliwienie im korzystania z profesjonalnej rehabilitacji

 W okresie 01.04.2021 r - 31.03.2024r. dzięki temu wparciu będzie możliwy ich powrót do pełnej sprawności, samodzielności i wykonywania ról społecznych pełnionych przed chorobą.

Naszym celem jest kompleksowe działanie na rzecz kobiet po leczeniu raka piersi – Amazonek i wspieranie ich na różnego rodzaju dostępne sposoby w działaniach prowadzących do poprawy ich zdrowia fizycznego jak i psychicznego, a także zwiększenia samodzielności w funkcjonowaniu społecznym.

W ramach projektu planowane jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji 60 osób niepełnosprawnych w formie zajęć:

- rehabilitacyjnych,

- indywidualnego wsparcia psychologicznego,

- konsultacji dietetycznych,

- grupowej rehabilitacji ruchowej,

- warsztatów psychologicznych.

 

 

 

 

 

 

 

Zadania publiczne dofinansowane w 2022 r. ze środków Miasta Suwałki:

 

1. „Wstań z kanapy – wygraj z rakiem”

dofinansowanie 10 000 zł

całkowita wartość zadania: 13 000 zł

 

2. „Poukładaj sobie raka!”

dofinansowanie 20 000 zł

całkowita wartość zadania: 22 700 zł

 

3. „Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia Amazonek”

dofinansowanie 24 000zł

całkowita wartość zadania: 30 138 zł

 

4. Dofinansowanie wkładu własnego

Zadanie publiczne „Weź zdrowie w swoje ręce!” 4020 zł

 

Zadania publiczne dofinansowane  w 2022 r. ze środków Zarządu Województwa Podlaskiego:

 

„Weź zdrowie w swoje ręce!”

dofinansowanie 25 000 zł

całkowita wartość zadania: 31 820 zł