KOMPLEKSOWA REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH AMAZONEK

Projekt realizowany w ramach zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – w ramach Konkursu nr 1/2020 pn. „Pokonamy bariery” w PFRON.

Projekt pn. „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych Amazonek” jest realizowany w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r., jest projektem wieloletnim i obejmuje trzy okresy realizacji:

I okres realizacji: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

II okres realizacji: od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

III okres realizacji: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Celem projektu jest podejmowanie działań wspomagających funkcjonowanie 60 niepełnosprawnych kobiet poprzez umożliwienie im korzystania z profesjonalnej rehabilitacji

 w okresie 01.04.2021 r - 31.03.2024r. Dzięki temu wparciu będzie możliwy ich powrót do pełnej sprawności, samodzielności i wykonywania ról społecznych pełnionych przed cho

Naszym celem jest kompleksowe działanie na rzecz kobiet po leczeniu raka piersi – Amazonek i wspieranie ich na różnego rodzaju dostępne sposoby w działaniach prowadzących do poprawy ich zdrowia fizycznego jak i psychicznego, a także zwiększenia samodzielności w funkcjonowaniu społecznym.

W ramach projektu planowane jest prowadzenie kompleksowej rehabilitacji 60 osób niepełnosprawnych w formie zajęć:

- rehabilitacyjnych,

- indywidualnego wsparcia psychologicznego,

- konsultacji dietetycznych,

- grupowej rehabilitacji ruchowej,

- warsztatów psychologicznych.

 

 

ROK 2019

"Weź zdrowie w swoje ręce" Urząd Marszałkowski Białystok

"Aktywność ruchowa mój sposób na raka" Urząd Miasta Suwałki

"Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia" Urząd Miasta Suwałki

"Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji kobiet po operacji onkologicznej piersi" PFRON

Dofinansowanie z PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON.

 

ROK 2018

"Aktywność ruchowa mój sposób na raka", Urząd Miasta Suwałki

"Ograniczanie skutków zdrowotnych choroby nowotworowej piersi wśród kobiet po 65 roku życia", Urząd Marszałkowski Białystok / Urząd Miasta Suwałki

"Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia Amazonek", Urząd Miasta Suwałki


ROK 2017


"Aktywność ruchowa mój sposób na raka", Urząd Miasta Suwałki
"Amazonki aktywnie zwiedzają swoją ojczyznę", Urząd Miasta Suwałki
"Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia Amazonek", Urząd Miasta Suwałki
"Ograniczanie skutków zdrowotnych choroby nowotworowej piersi wśród kobiet po 65 roku życia", Urząd Marszałkowski Białystok
"Szkolenie Wolontariuszek - Ochotniczek z Suwalskiego Stowarzyszenia Amazonka", Urząd Miasta Suwałki
"Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji kobiet po operacji onkologicznej piersi" PFRON
Dofinansowanie z PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

ROK 2016


"Suwałki w obiektywie Amazonek"  Urząd Miasta Suwałki
"Aktywność ruchowa mój sposób na raka", Urząd Miasta Suwałki
"Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia" Urząd Miasta Suwałki
"Wspieranie działań promujących zdrowie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia u kobiet po przebytym leczeniu raka piersi" - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Dofinansowanie z PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych