ROK 2019

"Weź zdrowie w swoje ręce" Urząd Marszałkowski Białystok

"Aktywność ruchowa mój sposób na raka" Urząd Miasta Suwałki

"Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia" Urząd Miasta Suwałki

"Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji kobiet po operacji onkologicznej piersi" PFRON

Dofinansowanie z PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON.

 

ROK 2018

"Aktywność ruchowa mój sposób na raka", Urząd Miasta Suwałki

"Ograniczanie skutków zdrowotnych choroby nowotworowej piersi wśród kobiet po 65 roku życia", Urząd Marszałkowski Białystok / Urząd Miasta Suwałki

"Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia Amazonek", Urząd Miasta Suwałki


ROK 2017


"Aktywność ruchowa mój sposób na raka", Urząd Miasta Suwałki
"Amazonki aktywnie zwiedzają swoją ojczyznę", Urząd Miasta Suwałki
"Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia Amazonek", Urząd Miasta Suwałki
"Ograniczanie skutków zdrowotnych choroby nowotworowej piersi wśród kobiet po 65 roku życia", Urząd Marszałkowski Białystok
"Szkolenie Wolontariuszek - Ochotniczek z Suwalskiego Stowarzyszenia Amazonka", Urząd Miasta Suwałki
"Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji kobiet po operacji onkologicznej piersi" PFRON
Dofinansowanie z PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

ROK 2016


"Suwałki w obiektywie Amazonek"  Urząd Miasta Suwałki
"Aktywność ruchowa mój sposób na raka", Urząd Miasta Suwałki
"Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia" Urząd Miasta Suwałki
"Wspieranie działań promujących zdrowie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia u kobiet po przebytym leczeniu raka piersi" - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Dofinansowanie z PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych