ROK 2018

"Aktywność ruchowa mój sposób na raka", Urząd Miasta Suwałki

"Ograniczanie skutków zdrowotnych choroby nowotworowej piersi wśród kobiet po 65 roku życia", Urząd Marszałkowski Białystok / Urząd Miasta Suwałki

"Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia Amazonek", Urząd Miasta Suwałki


ROK 2017


"Aktywność ruchowa mój sposób na raka", Urząd Miasta Suwałki
"Amazonki aktywnie zwiedzają swoją ojczyznę", Urząd Miasta Suwałki
"Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia Amazonek", Urząd Miasta Suwałki
"Ograniczanie skutków zdrowotnych choroby nowotworowej piersi wśród kobiet po 65 roku życia", Urząd Marszałkowski Białystok
"Szkolenie Wolontariuszek - Ochotniczek z Suwalskiego Stowarzyszenia Amazonka", Urząd Miasta Suwałki
"Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji kobiet po operacji onkologicznej piersi" PFRON
Dofinansowanie z PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

ROK 2016


"Suwałki w obiektywie Amazonek"  Urząd Miasta Suwałki
"Aktywność ruchowa mój sposób na raka", Urząd Miasta Suwałki
"Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia" Urząd Miasta Suwałki
"Wspieranie działań promujących zdrowie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia u kobiet po przebytym leczeniu raka piersi" - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Dofinansowanie z PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych