Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka ogłasza rekrutację do udziału w  zadaniu publicznym  „Poukładaj sobie raka!”  wyłonionym w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Suwałk, skierowanym do mieszkańców Suwałk, którzy borykają się z chorobą nowotworową. Wsparcie adresatów zadania publicznego polega na:

-        zapewnieniu im serii indywidualnej rehabilitacji,

-        wsparciu psychologicznym,

-        poradach doradcy zawodowego,

-        wsparciu informacyjnym (dotyczącym orzecznictwa rentowego, pozarentowego)

-        uczestnictwie w warsztatach żywieniowych dotyczących sposobu odżywiania w chorobie nowotworowej.

 Większość zadań odbywać się będzie w Ośrodku Terapii Amazonek w Suwałkach, ul. Kościuszki 120.

Zadanie publiczne jest skierowane do 25 osób zmagających się chorobą nowotworową, zamieszkujących Miasto Suwałki. Będą to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które mają  utrudnione samodzielne funkcjonowanie.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji do uczestnictwa w zadaniu publicznym :

Ø  posiadanie diagnozy choroby nowotworowej;

Ø  bycie mieszkańcem miasta Suwałki;

Ø  złożenie dokumentów rekrutacyjnych w sposób wyznaczony  w ogłoszeniu;

Ø  zakwalifikowanie do uczestniczenia w zadaniu publicznym przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Stowarzyszenie.

Pierwszeństwo kwalifikacji do udziału w zadaniu publicznym będą miały osoby wymagające większego wsparcia w zakresie zwiększenia samodzielności.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu publicznym proszone są zgłoszenie się
do Ośrodka Terapii Amazonek (Suwałki, ul. T. Kościuszki 120)  w dniu 20.04.2023 w godzinach 10.00-11.00

Zainteresowane osoby, które zgłoszą się do udziału w zadaniu publicznym zostaną  powiadomione o wynikach rekrutacji telefonicznie lub drogą mailową.

Zadanie publiczne jest sfinansowane z budżetu obywatelskiego Miasta Suwałk.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka ogłasza rekrutację do udziału w projekcie „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych Amazonek” realizowanego na zlecenie PFRON w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: 1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
Termin realizacji Projektu – od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r.
Projekt będzie realizowany w Ośrodku Terapii Amazonek prowadzonym przez Stowarzyszenie. W ramach projektu przewidziane są następujące działania: rehabilitacja
indywidualna, indywidualne wsparcie psychologiczne, konsultacje dietetyczne, grupowa rehabilitacja ruchowa, warsztaty psychologiczne. Dla każdego uczestnika zostanie
opracowany Indywidualny Plan Działania.
Do udziału w zajęciach zostanie zakwalifikowana grupa 60 dorosłych, niepełnosprawnych osób, u których zdiagnozowano raka piersi. 
W 2023r. przewiduje się realizację działań dla grupy 20 osób z różnymi stopniami niepełnosprawności, które mają w utrudnione samodzielne funkcjonowanie.
Szczegółowe kryteria kwalifikacji do uczestnictwa w projekcie:
− posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
− nieuczestniczenie w innym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia pokrywają się,
− zakwalifikowanie do uczestniczenia w projekcie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Stowarzyszenie.
Pierwszeństwo kwalifikacji do udziału w projekcie będą miały osoby wymagające większego wsparcia w zakresie zwiększenia samodzielności. W przypadku osób o podobnym poziomie funkcjonowania decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Ośrodka Terapii Amazonek (Suwałki, ul. T. Kościuszki 120) kwestionariusza, dostępnego na stronie internetowej stowarzyszenia i w biurze Stowarzyszenia oraz posiadanej dokumentacji zdrowotnej. Ww. dokumenty można dostarczać osobiście do biura Stowarzyszenia lub przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Rekrutacja trwa od 01.04.2023 r. do 13.04.2023r. Wypełnione formularze można dostarczyć osobiście do Ośrodka Terapii Amazonek (Suwałki, ul. T. Kościuszki 120)
w dniach 12-13.04.2023 w godz. 17.00-18.00, bądź mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia odbędzie się 13.04.2023 r. Zainteresowane osoby niepełnosprawne, które zgłoszą się do udziału w projekcie zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji telefonicznie lub drogą mailową. W przypadku zakwalifikowania do udziału w zajęciach osoby niepełnosprawne są zobowiązanie do dostarczenia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz podpisania oświadczenia o nieuczestniczeniu w innym projekcie.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON.

formularz rekrutacyjny

 

 

 

               

 

Projekt „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych Amazonek” jest realizowany w sposób ciągły od kwietnia 2021 roku.Projekt będzie trwał do końca marca 2024 r. W każdym roku 20 uczestniczek działań projektowych jest objętych zajęciami terapeutycznymi w zależności od potrzeb każdej z nich. Dla każdej beneficjentki ostatecznej został sporządzony indywidualny plan działania. Wszystkie zajęcia odbywają się w Ośrodku Terapii Amazonek w Suwałkach przy ul. Kościuszki 120, w którym zapewnione zostały zasoby lokalowe i sprzętowe niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Nasza placówka dysponuje dwoma gabinetami do prowadzenia rehabilitacji, które są wyposażone w odpowiedni sprzęt.

     Uczestniczki mogą skorzystać z różnych form wsparcia. Przede wszystkim jest to indywidualna i grupowa rehabilitacja  prowadzona przez wyspecjalizowane fizjoterapeutki. Ponadto prowadzona jest terapia psychologiczna. Konsultacje indywidualne dostosowano do oczekiwań i potrzeb adresatek projektu. Terapia wspierająca przeznaczona jest dla osób przeżywających problemy psychologiczne wywołane skutkami bliskimi i odległymi leczenia (obniżenie nastroju, zaburzenia lękowe, reakcja depresyjna, syndrom przewlekłego zmęczenia, strach przed nawrotem choroby, osamotnieniem). Grupowe warsztaty psychologiczne są dopasowane do aktualnych potrzeb beneficjentek i są to m.in. treningi z wykorzystaniem racjonalnej terapii zachowania, elementów metody Simontona,  treningi relaksacyjne. Uczestniczki mogą skorzystać z różnych form wsparcia. Indywidualne konsultacje dietetyczne mają na celu wesprzeć niepełnosprawne beneficjentki projektu w procesie zdrowienia. Każda z osób korzystających z tego wsparcia ma wykonany wywiad żywieniowy, ocenę BMI i subiektywnej globalnej oceny stanu odżywienia oraz ustalony indywidualny plan żywienia uwzględniający choroby współistniejące.

Podejmowane działania mają na celu pomoc w powrocie do pełnej sprawności, samodzielności i wykonywania ról społecznych pełnionych przed chorobą.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON.

Harmonogram wykonywania projektu

Regulamin