Projekt „Kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych Amazonek” jest realizowany w sposób ciągły od kwietnia 2021 roku.Projekt będzie trwał do końca marca 2024 r. W każdym roku 20 uczestniczek działań projektowych jest objętych zajęciami terapeutycznymi w zależności od potrzeb każdej z nich. Dla każdej beneficjentki ostatecznej został sporządzony indywidualny plan działania. Wszystkie zajęcia odbywają się w Ośrodku Terapii Amazonek w Suwałkach przy ul. Kościuszki 120, w którym zapewnione zostały zasoby lokalowe i sprzętowe niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. Nasza placówka dysponuje dwoma gabinetami do prowadzenia rehabilitacji, które są wyposażone w odpowiedni sprzęt.

     Uczestniczki mogą skorzystać z różnych form wsparcia. Przede wszystkim jest to indywidualna i grupowa rehabilitacja  prowadzona przez wyspecjalizowane fizjoterapeutki. Ponadto prowadzona jest terapia psychologiczna. Konsultacje indywidualne dostosowano do oczekiwań i potrzeb adresatek projektu. Terapia wspierająca przeznaczona jest dla osób przeżywających problemy psychologiczne wywołane skutkami bliskimi i odległymi leczenia (obniżenie nastroju, zaburzenia lękowe, reakcja depresyjna, syndrom przewlekłego zmęczenia, strach przed nawrotem choroby, osamotnieniem). Grupowe warsztaty psychologiczne są dopasowane do aktualnych potrzeb beneficjentek i są to m.in. treningi z wykorzystaniem racjonalnej terapii zachowania, elementów metody Simontona,  treningi relaksacyjne. Uczestniczki mogą skorzystać z różnych form wsparcia. Indywidualne konsultacje dietetyczne mają na celu wesprzeć niepełnosprawne beneficjentki projektu w procesie zdrowienia. Każda z osób korzystających z tego wsparcia ma wykonany wywiad żywieniowy, ocenę BMI i subiektywnej globalnej oceny stanu odżywienia oraz ustalony indywidualny plan żywienia uwzględniający choroby współistniejące.

Podejmowane działania mają na celu pomoc w powrocie do pełnej sprawności, samodzielności i wykonywania ról społecznych pełnionych przed chorobą.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON.

Harmonogram wykonywania projektu

Regulamin