Przewodnicząca – Małgorzata Steckiewicz

Wiceprzewodnicząca – Wiesława Modzelewska

Skarbnik – Dorota Rogucka

Sekretarz – Ewa Lewoc

Członek Zarządu – Beata Krzyżewska.