Przewodnicząca – Małgorzata Steckiewicz

Wiceprzewodnicząca – Ewa Lewoc

Skarbnik – Teresa Huryn

Sekretarz – Magdalena Wronka

Członek Zarządu – Dorota Rogucka