Za początek ruchu Amazonek w Polsce uznaje się powołanie "Koła Pań" w ramach Polskiego Komitetu Zwalczania Raka w 1926 roku. Jednak dopiero po zmianie ustroju na początku lat 90 nastąpił znaczący rozwój tego typu organizacji w naszym kraju. 

Zarówno struktura jak i działanie "Amazonki" oparły na przykładzie podobnej organizacji ze Stanów Zjednoczonych, którą w 1953 roku założyła Teresa Lesser - "Reach to Recvery".

Pierwsza działalność stricte na rzecz kobiet po leczeniu raka piersi w Polsce powstała z inicjatywy dr Krystyny Miki, pod patronatem warszawskiego Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w 1987 roku. 

Wspólny symbol wszystkich Amazonek to gotowa do strzału łuczniczka - tytułowa amazonka. Jest to nie tylko przenośny symbol siły, wytrwałości i walki, ale również dosłowna manifestacja prawdziwej, nieugiętej kobiecości. Faktem historycznym jest bowiem, iż dawne wojowniczki z premedytacją poddawały się usunięciu piersi, by móc sprawniej walczyć. 

W 1993 roku powołano Federację Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii, która siedem lat później uzyskała osobowość prawną. W momencie powstania Federacja składała się z 14 niezależnych klubów, teraz liczy sobie prawie 180. Te liczby najlepiej uświadamiają jak potrzebne są tego typu organizacje - rak piersi stanowi aż 20% zachorowań na nowotwory w Polsce!

Suwalskie Amazonki powstały w 1999 roku, a dwa lata później stały się oficjalnym członkiem Federacji. Obecnie nasze stowarzyszenie zrzesza około 50 kobiet, którym udało się nie poddać chorobie i pomimo przeciwności losu, wciąż dzielnie brnąć przez życie.